6 viisi, kuidas coach aitab sinu ettevõttel veel edukamaks saada

Viimasel ajal on ettevõtte coach muutunud harva esinevast ametist sagedaseks nähtuseks. Enamik coachiga tööd teinud ettevõtjaid arvab, et see koostöö on positiivse mõjuga. Inimesed tulevad aina enam coachi jutule juba teades, mis eesmärgil nad coachi teenust soovivad, ning mida teenuselt ootavad. Kuidas aitab coaching su ettevõtte kasvule kaasa?

1. Näed iseennast selgemalt 

See võib küll kõlada lihtsalt, kuid on ometi väga oluline. Uuringud näitavad, et paljudel inimestel puudub endast selge minapilt. Juhtide eneseteadlikkus on sageli tugevalt seotud organisatsiooni efektiivsuse ja kasumlikkusega. Töötajad eelistavad aga tegutseda selge minapildiga juhi alluvuses. Mis peamine, hea coach aitab sul arendada oskusi iseennast selgemini näha. Coach aitab sul uurida seda, mida enda kohta arvad, ning tekitab sinus huvi oma tugevuste  ja arengukohtade vastu. Peale sessiooni julged endale ausalt otsa vaadata.

2. Näed teisi selgemalt 

Juhtidel tekivad tihti probleemid just seetõttu, et nad ei oska enda ümber olevaid inimesi adekvaatselt hinnata. Nad võivad ilma jääda headest töötajatest, kuna ei näe ega oska toetada nende potentsiaali ja arengut. Samuti võivad juhid hoida töökohal kinni inimesi, kes nii võimekad ei ole. Töötaja võimete üle- või alahindamine mõjutab kindlasti ettevõtte edukust. Hea ja intuitiivne coach aitab sul oma töökollektiivi vaadata hinnanguvaba ja täpse pilguga. Oskuslik coach töötab selle nimel, et tema klient võiks olla täielikult iseseisev, seetõttu õpetab ta sind kasutama neid samu mentaalseid minapildi nägemise oskusi. Nii suudad ka teisi paremini kõrvalt jälgida.

3. Õpid situatsioonidele uutmoodi reageerima

Marshall Goldsmith, USA tuntuim ettevõtte coach, kirjutas raamatu „Mis sind siia tõi, ei vii sind edasi“ (What Got You Here Won’t Get You There). See on imeline pealkiri, kuna see idee peidab endas tõetera. Meil kõigil on oskused, mis võivad viia meid kesktasemeni, kuid need ei aita meil kasvada kõrgtasemel juhiks. Olen suhelnud mitmete ettevõtete juhtidega ja uurinud, kui palju teavad töötajad ettevõtte väärtustest ja palju nad neid kasutavad ühiste eesmärkide saavutamiseks. Selgub, et ettevõtete juhid ei oska oma meeskonda ühiste eesmärkide nimel koostööd tegema suunata. Näitasin ühele juhile, et tema edukus ei sõltu mitte ainult tema enda tehtud töö kvaliteedist, vaid ka oskusest oma töötajaid innustada ja juhtida ning panna meeskond kindlate meetodite abil ühiselt eesmärgist aru saama. See on suur konkurentsieelis teiste ees. Coach suudab seda protsessi suunata ja toetada ning juht saab hiljem ise seda enda ettevõttes edasi viia.

4. Rakendad olemasolevaid tugevusi

Toetava coachiga koostöö tegemine võib aidata sul näha ja kasutada just neid tugevusi, mis sul juba olemas on, kuid mida oled alahinnanud. On juhte, kellel on tõeline anne kavandada ja visualiseerida erinevaid tooteid ja teenuseid, mis võiksid tulevastele klientidele meeldida. Samas arvatakse, et see pole midagi erilist. Coach saab aidata sul mõista oma oskuste unikaalsust ning aidata sul näha, kuidas oleks võimalik seda tugevust nii enda, kui firma huvides ära kasutada. Visualiseerimine on väga tugev tööriist, mis aitab ka eesmärke saavutada.

5. Lood produktiivsemaid suhteid ja tegutsed julgelt 

Juhid võivad suuresti oma tööefektiivsust piirata nii, et on valmis suhteid looma vaid teatud grupi inimestega. Sel viisil takistavad juhti tema enda hirmud. Hea coach aitab sul selliseid takistusi märgata ja muuta, näidates sulle kätte need piiravad uskumused, mida oled inimeste või tegevuste kohta loonud. Coach pakub välja abivahendid ja toetab sind uute, tugevate ja elujõuliste ideedeni jõudmisel.

6. Saavutad oma eesmärgid 

See on tõhusa coachingu tuum. Hea coach aitab sul luua selgemat pilti sinu eesmärkidest ja unistustest ning toob välja sinu võimed, mille abil eesmärgid saavutada. Ta võib olla sinu jaoks väga kasulik toetussüsteem ja tõhus investeering ettevõttele. Coach saab olla sinuga aus selles osas, kuidas sul läheb. Ta tuletab sulle meelde, mida soovid saavutada, ja näitab, kas sinu tegevused toetavad su kavatsusi või mitte. Kõige olulisem on, et coach võib sind õpetada uutmoodi mõtlema ja kasutama uusi oskusi, mis aitavad sul kergemini eesmärke saavutada ja luua just selliseid tulemusi, mida ise soovid.

Olen näinud mitmeid ja mitmeid inimesi liikumas kõrgemale tasemele tänu sellele, et nad tegid koostööd oskusliku coachiga. Kuid siin on siiski kaks tingimust: sinu coach peab olema hea ja sa ise pead olema muutusteks valmis ja võtma vastutuse.

Coaching on saanud viimaste aastate jooksul üha populaarsemaks, seetõttu on coachina töötamas ka rohkem inimesi, kuid mitte kõik ei suuda sind parimal moel toetada.

Kõige tähtsam oled aga sina ise. Kui sa ei ole valmis läbima sageli ebamugavat kasvuprotsessi ja astuma kõiki neid samme, mida arenguks vaja, siis ei ole coachiga töötamisest mitte mingit kasu. Ei ole oluline, millises etapis sa oma tööelus praegu asud või kui vana sa oled – selleks, et saada coachiga töötamisel parimaid tulemusi pead olema valmis muutusteks.

Kuidas kasutada coachingu võimalust maksimaalselt ära? 
Kui lähed coachingule avatud meele ja tõelise sooviga edasi areneda, võid kindel olla, et näed tulemusi.

Nii nagu iga uus ettevõtmine, võib ka koostöö coachiga tunduda alguses keeruline ja hirmutav, kuid kui oled vapper, pühendunud ja uudishimulik, võib koostöö coachiga olla võimsaks katalüsaatoriks ja aidata sul saada selleks inimeseks, kes sa tegelikult olla soovid.

Algallikas: Forbes