Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Chanet Creative OÜ (edaspidi ka Chanet Coaching)  veebilehel www.chanet.ee (edaspidi Veebileht).

Vastutav andmetöötleja:

Chanet Creative OÜ
Telefon: +372 58064833
E-post: coach@chanet.ee
Veebileht: www.chanet.ee

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune Veebilehe kasutaja (edaspidi Kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine. Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Chanet Creative OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine, uudiskirjaga liitumine või kontaktivormi teel ühenduse võtmine.

Isikuandmete töötlemine ja kasutamine

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Töötleme ja säilitame informatsiooni, mida jagate meiega vabatahtlikult meie Veebilehe kaudu. Näiteks, kui täidate meie Veebilehel mõne kontaktivormi või liitute uudiskirja meililistiga. Kontaktivormide kaudu kogutud isikuandmeid (nimi, e-posti aadress ja telefoninumber) töötleme eesmärgiga vastata teie esitatud päringule.

Peale seda, kui oleme teie päringule vastanud, võime alles hoida teie isikuandmeid, et hõlbustada teiega edaspidist suhtlust. Antud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et tagada kiire kommunikatsioon oma klientidega ja teiste inimestega, kes on näidanud üles huvi meie ettevõtte ja selle teenuste vastu.

Chanet Creative kasutab isikuandmeid:

 • Kasutajale teenuse osutamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • Kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja pakkumistest, kuid seda vaid Kasutaja eelneval nõusolekul.

Sisestatud andmeid kasutatakse ainult kontakteerumise eesmärgil, ei jagata kolmandatele osapooltele ega kasutata kõrvaliste eesmärkide täitmiseks.

Chanet Creative kasutab Veebilehe külastatavuse statistikat Veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Oma igapäevases tegevuses kasutame:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi
 • veebilehe majutust
 • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi
 • Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi.

Kõik seotud partnerid jagavad meiega sarnaseid printsiipe ning hoiavad ja rakendavad Kasutaja isikuandmeid samadel põhitõdedel. Kasutaja huvide kaitsmiseks toimub isikuandmete käitlemine erinevate osapoolte vahel ainult lepingu alusel.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Lingid teistele lehtedele ja manustatud sisu (embedded content)

Osadel lehtedel on viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu, näiteks Youtube video, mida saad otse Veebilehelt vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastad teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.
Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Chanet Creative OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni Kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Chanet Creative OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
 • nõuda isikuandmete ülekandmist

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@chanet.ee vastavasisuline sooviavaldus. Kui kasutaja kuulub Chanet Creative OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Chanet Creative veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Internet Explorer, Crome, Firefox, Opera, Safari 

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Chanet Creative OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta. Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend. Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

Chanet Creative jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on kõige uuemas versioonis alati veebilehel saadaval.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Chanet Creative OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Chanet Creative OÜ loal. Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Turundus

Chanet Coaching soovib oma klientide, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, tuua asjakohaseid uudiseid Chanet Coachingu teenuste kohta.

Liitudes meie uudiskirjaga veebilehel www.chanet.ee või läbi Eluratta testi, saadame teile edaspidi e-posti teel uudiseid ettevõtte tegemistest, uutest blogipostitusest ning eelseisvatest sündmustest (näiteks meie korraldatavatest koolitused, samuti ka koostööpartnerite eripakkumised listi liikmetele) maksimaalselt 3 korda kuus. E-posti teel turunduslike teadete saatmiseks töötleme teie nime ja e-posti.

Kui Chanet Coaching saadab teile e-kirja, võime koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. Taoline informatsioon salvestub kontakti ajalukku. Võime hinnata enne uudiskirja saatmist oma kontaktide käitumist (kontakti ajaloost saadud andmeid, korraldatud üritustel osalemist jne). See on vajalik selleks, et saaksime saata teile e-posti teel personaalsemaid teateid. Chanet Coachingul on õigustatud huvi mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat infot.

Teadke, et kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele (n-ö Lookalike Audience) Facebookis, Google’is, YouTubes, LinkedInis ja/või Instagramis reklaame.

 

Kommentaarid

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil coach@chanet.ee.

Viimati uuendatud 08.01.2023