Mis on coaching? Miks see on kasulik?

Kas soovid eneses selgusele jõuda ja eesmärke saavutada? Coach ehk koots aitab sind sel teekonnal. Ükski väljakutse pole võimatu. Viisid raskuste ületamiseks on alati olemas. Peame need vaid üles leidma.

Lahenduskeskne coaching usub, et ressurss lahendusteks ja saavutamiseks on inimeses endas olemas. Inimesed lihtsalt ei tea, mida kõike nad teavad.

Me oleme enda elu eksperdid ja mõistame, mis meie puhul toimib. Coaching julgustab eneseavastamist ja toetab suunavate küsimuste kaudu enda probleemidele ise lahenduste leidmist. Lahenduskeskse coachingu käigus liigutakse edasi väikeste muutuste esilekutsumise kaudu. Iga väike muutus saab olla piisav pikema muutuste ahela käivitamiseks.

Coachingus mängib tähtsat rolli, mis olukord on “siin ja praegu”. Seejärel vaata, mida on vaja mõista oluliste otsuste tegemiseks ja tõhusamalt tegutsemiseks. Coach suunab klienti ise eesmärke määratlema.

Coach pakub sulle tingimusteta toetust ja tähelepanu aidates sul vastused iseenda seest üles leida.

Ehk vajab uut hingamist hoopis sinu meeskond?
Coaching on vahend, mis loob muutusi ka meeskondades. Terviklik protsess suurendab organisatsioonide suutlikkust teadlikult töötada, sest kõik algab ju koostöökultuurist.

Viljakas organisatsioonikultuur loob avatud suhtluse, usalduse ja soodsa töökliima. Taolises keskkonnas aitavad kõik meeskonnaliikmed kaasa kollektiivsele edule. Organisatsioon kui meeskondadest koosnev tervik puhkeb õitsele.

Coaching viib kõiki edasi
Coachingu tegevuste kaudu saab hinnata ja parandada üksikisiku ning meeskonna tulemusi. Niiviisi muutub organisatsioon tõhusamaks ja mõjusamaks. Mitte ükski teema pole liiga suur ega väike. Sulle või su tiimile oluline teema saab täieliku pühendumuse ja tähelepanu osaliseks.

Vaata: Mis on coaching?

Mida saad sina või sinu meeskond coachingust?

coach aitab luua visioone
 • Fookuse: Coaching aitab sul leida sisemised soovid. Küsimuste kaudu jõuate koos coachiga päriselt oluliste asjadeni. Tulemuseks on selgus ja enesekindlus.
 • Efektiivsema isikliku elu või töökorralduse: Kui sul või oma meeskonnal on juba eesmärk, siis üheskoos coachiga loote visiooni, kuhu täpselt liikuda ja kuidas sinna jõuda.
 • Praktilise tegevusplaani: Coachingu sessiooni käega katsutavaks väljundiks on tegevusplaan. Sellega võetakse kokku kõik arutluspunktid ja pannakse paika järgmised sammud.

 

Miks eelistada lahenduskeskset coachingut?

Tulemustele orienteeritud: Sa võid olla kindel, et liigume soovitud eesmärkide ja tulemuste suunas. Võtan inimest, kui tervikut ja vajadusel toetan inimest, et ta näeb tõelisi põhjusi, miks ta pole valmis olnud tegutsema.

 • Usalduslik: Coach usaldab sind. Käiku lähevad sinu sisemised ressursid ja oskused.
 • Praktiline: Loome muutusi inspireerivate tegevuste kaudu. Tunned ellusuhtumise, käitumise ja harjumuste muutumist.
 • Enesekindlust kasvatav: Kuigi tegevused vaatavad tulevikku, siis selle käigus märkad, kes oled täna ja mida oled siiani saavutanud. 

Kas coaching on sama, mis koolitus, mentorlus või nõustamine?

 • Koolituse käigus õpid, kuidas teha asju, mida sa enne ei osanud.
 • Mentorlus näitab sulle, kuidas midagi hästi tegevad inimesed seda täpselt teevad.
 • Nõustamine aitab sul probleemidega silmitsi seista ja nõu saamise kaudu lahendusi leida.
 • Coaching on eraldiseisev tegevus: teeme kindlaks sinu või meeskonnas sees peituvad võimed ja oskused. Seejärel võimaldame neid parimal viisil rakendada.

Coaching sobib sulle, kui:

●    soovid muutust

●    tahad seada kindlamaid eesmärke

●    seisad silmitsi väljakutsega ega tea, mida teha

●    otsid lahendust

●    soovid aru saada, mida sa päriselt teha tahad

●    tahad teadlikult ja kindlalt oma eesmärkide suunas liikuda

●    soovid luua tugevat visiooni, kuhu teel oled

Coaching ei sobi sulle, kui:

●    sa ei taha ausalt enda sisse vaadata

●    sa pole valmis võtma vastutust oma elu ees ja ootad
      muutumist teistelt

●    sa ootad, et keegi teine ütleks sulle, mida sa pead tegema

 

Milline on coachingu protsess?

 • Esimesel kohtumisel paneme paika sinu pikaajalise eesmärgi.
 • Järgmistel kohtumistel tegeleme just nende väljakutsetega, mis aitavad sul oma eesmärgid saavutada.
 • Igal kohtumisel vaatame selle hetke kõige aktuaalsemat küsimust ning leiame üheskoos teema, mis aitab kõige rohkem edasi liikuda.
 • Kohtumiste vahepeal viid ellu sammud, mida oled otsustanud.
mis on coaching?

Kas oled valmis muutuseks?