Meeskonna coaching

Kuidas toetada meeskonna, organisatsiooni arengut?

Tugi põhineb teadmisel, kuidas ühendada erinevate oskuste, arusaamade ja väärtustega inimesi. Ühenduse tekkimise eelduseks on usaldusväärse ning teineteist austava keskkonna loomine. Kõik see algab ühiste põhiväärtuste kokku leppimisest.

Usalduslik õhkkond ja ühtne arusaam ettevõtte väärtustest ning eesmärkidest sütitab nähtamatu edasiviiva jõu. Niiviisi ollakse üheskoos võimelised enamaks kui üksi tegutsedes. Samade väärtuste jagamine mängibki siinkohal kriitilist rolli.

Meeskonna coaching toetab meeskonna efektiivsuse suurendamist mitmel viisil, sh:

  • aitab struktureerida meeskonda
  • aitab luua ühised eesmärgid
  • toetab meeskonna tööks vajalike ressursside korraldamist
  • kõrvaldab organisatsioonilised teetõkked, mis pärsivad meeskonnatööd
  • aitab üksikliikmeid, et nende panust meeskonda tugevdada
  • toetab organisatsioonikultuuri ja usalduse loomist

Coaching aitab luua vastupidavaid kogukondi. Meeskonniti võetakse vastu väljakutset pakkuvaid ülesandeid, arutletakse keeruliste küsimuste üle ja tehakse raskeid otsuseid. Seejuures asetavad liikmed kõrvale oma isiklikud vajadused, uskumused ja huvid, et teenida suuremat hüvangut. Kõige selle aluseks on usalduskultuur.

Uuringud näitavad, et meeskondade kriitiliste vigade ja usalduse vahel eksisteerib pöördvõrdeline korrelatsioon. Usalduse suurenedes vähenevad kriitilised kvaliteedivead. Suurenev usaldus meeskonnaliikmete vahel näib tõstvat nende organisatsioonide meeskondlikku tulemuslikkust. Loe meeskondade arengu toetamisest coachingu kaudu SIIT!

Millal meeskonna coachingut kasutada?

Grupicoaching

Grupp koosneb sarnaste probleemide ja väljakutsetega inimestest.

Seejuures on igal gruppi kuuluval inimesel isiklik eesmärk. Ühiselt enda isiklike eesmärkide suunas liikumine on väga tõhus meetod. Coachina hoian iga liikme eesmärki silme ees ja toetan nende edasiliikumist grupis.

Kuidas kasutada grupicoachingut?

Tagasiside klientidelt

Palju maksab?

Meeskonna coachingu ja tiimicoachingu hind sõltub grupi suurusest ja soovitud kordade arvust.

Küsi hinnapakkumist!

Võta minuga ühendust järgnevatel
kontaktidel või kontaktivormi kaudu.

E-mail: coach@chanet.ee

Tel: +372 580 648 33

Oled coachingust huvitatud?

Palun jäta oma kontakt ja me võtame sinuga ühendust: