Meeskonnakoolitus coachingu põhimõtetel

Kiirelt arenevas maailmas on vaja meeskondi, kes tulevad hästi toime muutustega ning suudavad seejuures toimida ühise tervikuna. 

Coach’ina toetan meeskonna efektiivsuse suurendamist mitmel erineval viisil, sealhulgas aitan struktureerida meeskondade tööd ja seada eesmärke, toetan meeskonnaks kasvamist ning koostöö tugevdamist. Aitan ületada väljakutsed ja organisatsioonilised teetõkked, mis takistavad ühist toimimist.

Olen aidanud luua ühiseid ja tulemuslikke meeskondi, kes on läbi elanud suured muutused juhtimises ja töökorralduses.

→ Olen aidanud luua meeskonna, mille sisekliima muutus on toetanud kogu organisatsiooni tulemuslikkust. 

Kohtumine on praktiline ja koheselt muutusi toov. Annan meeskonnale kaasa tööriistad ja kokkulepped, mis aitavad juba järgmisel hetkel efektiivsemalt toimida.

Koolituse väärtus

Koolitusel osaleja:

Coaching - stiilis koolitus

Kliki siia ja loe minu uurimistööd, mis käsitleb meeskondade arengu toetamist coachingu kaudu.

Igal meeskonnal on oma iseloom ja väljakutsed seega on minu jaoks oluline luua isikupärane koolitus lähtudes konkreetse tiimi vajadustest. Seetõttu lepime koolituse lõpliku teema kokku üheskoos. Varasemalt oleme tegelenud näiteks põhiväärtuste paika panemisega, suure liikuvusega organisatsiooni liikmete omavahelise koostöö arendamisega ja ühiste eesmärkide ja visiooni seadmisega.

  Kui soovid oma meeskonda motiveerida ja ühistiimina tööle panna, siis võta minuga ühendust.
Loon sinu tiimile praktilise ja väärtusliku koolituspäeva.