Chanet Coachingu Coachid

Untitled design (59)

Tiiu Hinnov

Diplomeeritud Executive Coach ja International Coach Federation (ICF) Estonia liige.

Olen oma loomult uudishimulik ja uuendusmeelne, tahan ikka ja jälle lugeda või õppida midagi uut. Soovin alati olla muutuste teel, mis viiks mind sisemise kasvu ja rahulolu suunas. Isiksusena on minu hinges palju empaatiat, soovi aidata ja olla kellegi jaoks vajalik.

Oma töises elus, töötades tegev- ja turundusjuhina, olen saanud tõeliselt õpetlikke kogemusi toimiva meeskonna loomise, kõigile sobivate eesmärkide sõnastamise ja muutuste käivitamise vallas.

Minu elu üheks innustavaks teemaks, mis hakkas mind huvitama juba varases nooruses, on olnud inimese mõttemaailma kujunemine. Millised on need mõttefiltrid, mida me ise oma peas loome ja milline on nende mõju meie valikutele elus. Tänu sellele püsivale huvile olen läbinud lisaks oma tehnilisele kõrgharidusele, erinevatele juhtimis- ja turunduskoolitustele, mitmeid psühholoogia alaseid arenguprogramme. Oman NLP master-practitioner’i tasemel tegustemise kogemust.

Õnneks leidsin hiljuti tee coaching’u meetodi juurde, mis sobitus minu maailmapilti suurepäraselt. Coaching’u protsess on minu arvates inimese muutuste teekond, mis saab alguse ausast endasse vaatamisest ja mõtete jagamisest. Minu roll coach’ina on vaid klienti sel teekonnal toetada tema veel realiseerimata soovide, uute lahenduste ja vaatenurkade leidmisel. Usun, et coach’ina suudan olla sisemiselt kogenud, tähelepanelik ja usaldusväärne kaaslane, kes on valmis kliendiga jagama oma aega ja vaikust parimate mõtete küpsemiseks.

Soovin inspireerida inimesi avanema, saama kontakti oma sisemise tarkuse, võimekuse ja unikaalse potentsiaaliga.

Minu missiooniks coach’ina on olla oma kliendi elus teadlike otsuste ja valikute vallandaja, tema arengu ja elurõõmu nimel. Soovin, et iga minu coaching’u klient leiaks endas üles ainult talle kuuluva õnne ja rõõmu võtme.

Untitled design (60)

Chanet Siret Simonen

Sertifitseeritud International Coach Federation (ICF) lahenduskeskne coach, koolitaja ja andragoog.

Olen coach (koots või treener) meeskondadele, ettevõtte juhtidele, kui kõigile neile, kes soovivad elus muutust.

Sain lahenduskeskse coach’i kvalifikatsiooni 2015. aastal. Tänaseks olen teinud üle 500 coachingu tunni ning aidanud mitmeid inimesi, meeskondi ja organisatsioone nende väljakutsete juures. Olen aidanud näha imelisi visioone, kuhu soovitakse liikuda ning olnud tunnistajaks ka nende visioonide elluärkamisele.

Olen ettevõtluses olnud üle 10 aasta. Alustasin MTÜ-ga Õpilasest Ettevõtjaks, kus korraldasime noortele ettevõtlusalaseid konverentse ja seminare. Sealt edasi lõin enda esimese ettevõtte – tantsukooli Raplamaal, kus tippajal tantsis üle 330 inimese. Toimusid suured tantsuetendused ja tantsulaagrid. Neid korraldades tekkis mul sügav huvi ja kirg turunduse vastu ning otsustasin oma kogemusi ja teadmisi täiendada EBS-is. Seejärel lõin teise ettevõtte, mis tegeles turundusürituste ja turundusteenuse pakkumisega.

Olen teinud koostööd paljude ettevõtetega ning näinud lähedalt nii väljakutseid kui võite. Ettevõtlus on minu suur kirg. Rõõmustan, kui saan aidata juhtidel ja ettevõtetel jõuda visioonideni ja reaalsete tulemusteni.

Minu fookus läks sellele, kes ma päriselt olen ja mida ma nüüd tahan teha. Sain aru, et soovin aidata inimesi nende muutuste teel ja aidata neil näha nende täispotentsiaali. Teadsin sisimas, et küsimuste küsimine on see, mis aitab leida õigeid vastuseid. Aga kuidas ma tean, mida täpselt küsida? Peale Eestisse tagasijõudmist tutvusin ühel üritusel coachinguga. Sain samal hetkel aru, et see on see, millega ma soovin edasi tegeleda. See on minu jaoks võimalus toetada inimesi, et neil oleks julgust oma unistusi teoks teha. Coachingus said minu jaoks kokku minu kirg juhtimise ja inimese arengu toetamise vastu.