Meeskonnatöö koolituse tutvustus

Osalejad õpivad tundma nii oma meeskonnaliikmeid kui ka iseennast. Ühised lood ja väärtused loovad tugeva aluspinna ühiste eesmärkideni jõudmiseks. Üheskoos veedetud aeg aitab luua sidet inimeste vahel ning tugevdab arusaama, miks midagi tehakse. Ettevõtte eesmärk ei ole enam pelgalt ettevõtte eesmärk – see on kogu meeskonda käivitav visioon.

Koolitus aitab jääda ühtseks meeskonnaks ka peale koosviibitud aega. Ühised arusaamad aitavad tulevikus üksteisega lihtsamalt suhelda. Lugude kaudu õpime üksteist tundma ning see aitab ka kriisiolukordades teineteist paremini mõista.

Koolituse fookus ja kulg on iga meeskonna puhul erinev. Selle lepime enne koolitust täpsemalt kokku.

Koolituse väärtus

 • Osalejad õpivad nägema iseend tundma meeskonna olulise liikmena
 • Koolitus aitab luua meeskonnale tugeva ja püsiva vundamendi
 • Osaleja näeb eesmärke teise nurga alt ja mõistab enda rolli nende saavutamisel
 • Lugude jagamise kaudu suureneb usaldus- ja mõistmine meeskonnaliikmete vahel
 • Osalistel tekib eesmärkidest ühine arusaam

Koolitusel osaleja:

 • Tunneb ja tajub meeskonda
 • Tunneb meeskonna väärtust
 • Näeb meeskonna ja ettevõtte väärtusi ja oskab lähtuvalt nendest toimida
 • Meeskond liigub kindlamalt ühise eesmärgi suunas ja kriisiolukordadest tullakse kiiremalt välja

Meetodid

Meeskonnakoolitus on loodud coachingu meetoditel. Koolituse eesmärgiks on aidata meeskonnal ja selle liikmetel leida üles oma tõeline potentsiaal. Nii kasvab ja tugevneb meeskonnatunne ning iga inimene tunneb end enesekindlamalt, ta usaldab rohkem ning näeb enda võimekust. Samuti mõistavad osalejad koolituspäeva lõpuks, milline väärtus on meeskonnatööl ning kuidas see aitab eesmärkide poole liikuda.

Seminaril on kasutuses:

 • Grupidünaamilised harjutused
 • Individuaal- ja rühmaharjutused
 • Kujutlus- ja loovtehnikad

  Kui soovid oma meeskonda motiveerida ja ühistiimina tööle panna, siis võta minuga ühendust.
Loon sinu tiimile praktilise ja väärtusliku koolituspäeva.