KÜPSISTE KASUTAMINE- JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Eesti Seenefarm OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja säilitab

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Chanet Coaching veebilehel www.chanet.ee

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, ostlevad e-poes või edastavad omalt poolt infot Chanet Coachingule. Näiteks meililistiga liitumine, Chaneti meili teel ühenduse võtmine, väljakutsetel ja veebinaridel osalemine.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Chanet Coaching kogub veebilehe kaudu kasutajate isikuandmeid järgnevalt:

 • Kliendi nimi ja e-posti aadress – et saata infot toimuvate kaubaringide kohta
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

Chanet Coaching kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks kauba kohale toimetamiseks ja e-poe tellimuse täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks seente teemalistest artiklitest, uutest toodetest ja kampaaniatest ,kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Chanet Coaching kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on Chanet Coachingu lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle teenuse abil pakub Chanet Coaching kasutajale teenuseid.

 • Veebimajutus – veebilehe majutust
 • Smaily – emailide kogumine, emaili turundus.
 • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi
 • Raamatupidamis teenus(va. eraisikud)

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Chanet Coaching säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks(e-poe tellimsused) või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Chanet Coaching rakendab kõiki mõistlikke meetmeid isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile coach@chanet.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Chanet Coachingu meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Chanet Coaching jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.